คิดว่าดี Academy สถาบันให้ความรู้
ด้าน Digital Marketing สำหรับ SMEs

หลักสูตร LINE@เชิงกลยุทธ์ สำหรับ SMEs
ตั้งแต่ Basic จนถึง Advance
โดย LINE@ Certified Trainers
ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือการใช้ LINE@
พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือทุกปัญหา